ieškoti

UAB „Aurika“ vidinių norminių dokumentų spausdinimo įrangos tikslumui sukūrimas

Technorama 2018

Autorė: Greta Urbonaitė

Vadovas: prof. habil. dr. Edmundas Kibirkštis

Aprašymas:

Aukštos kokybės smulkių grafinių elementų spaudos procesų metu dažnai susiduriama su gauto atspaudo tikslumo problemomis. Viena pagrindinių priežasčių yra tai, jog šiuolaikinėse pakuotėse bei etiketėse talpinami dideli kiekiai informacijos: tai ne tik gaminio pavadinimas ar patrauklus grafinis vaizdas, tačiau taip pat – gamintojo informacija, kontaktinė informacija, brūkšninis kodas, QR kodas, pakuojamo produkto sudėtis, ekologiniai ir aplinkosauginiai ženklai, saugos ženklai ir įspėjimai, naudojimo instrukcijos, produkto kiekis, kita svarbi informacija. Didėjant ribotame plote pateikiamos informacijos kiekiams, tampa labai svarbi kokybiška, aukštos raiškos spauda. Tai itin aktualu etikečių gamyboje, kadangi dideli informacijos kiekiai spausdinami mažame paviršiaus plote.

Siekiant užtikrinti optimalią bei stabilią etikečių bei pakuočių kokybę, iškyla poreikis įvesti bendrąsias nuostatas (spaudos standartą), kurios gali būti daug kartų panaudotos esamiems ir galimiems uždaviniams spręsti. Šios nuostatos apima dažniausiai praktinėje įmonės veikloje naudojamų dizaino elementų ribinių verčių nustatymą.

Standartinių – ribinių verčių nustatymui buvo atliktas linijų bei teksto atkūrimo kokybės tyrimas – bandomąja spaudos forma atspausdinti bandiniai visomis spaustuvės disponuojamomis siaurajuostėmis fleksografinėmis spaudos mašinomis ant dažniausiai praktinėje veikloje naudojamų spausdinamųjų medžiagų. Analizuojant atspausdintas įvairaus dizaino linijas bei tekstą, nustatoma, kaip keitėsi rezultatai spausdinant skirtingomis spaudos mašinomis, ant skirtingų medžiagų, bei kokie techninio dizaino paruošimo sprendimai yra efektyvesni tam tikrais atvejais.

Atliktas tyrimas bei atsižvelgiant į jo rezultatus parengtas dokumentas – rekomenduojamo pobūdžio spaustuvės „Aurika“ spaudos standartas yra unikalus „produktas“, kadangi jis apima konkrečiai įmonei opius klausimus – turimos įrangos tikslumą, dažniausiai naudojamų dizaino elementų analizę, skirtingų spausdinamųjų medžiagų paviršiaus morfologijos įtaką smulkių elementų spaudoje. Rezultatų patikimumui svarbu ir tai, jog visi bandymai atlikti realiomis gamybos sąlygomis nuo įrangos, spausdinamųjų medžiagų iki darbuotojų bei gamybinio spausdinimo greičio. Taigi, gaunami patikimi, tikslūs ir individualūs rezultatai konkrečiai etikečių gamintojai, todėl sukurtas spaudos standartas smulkiems spaudos elementams yra svarbus ne tik teoriniu, bet ir praktiniu lygiu bei galintis turėti realios naudos kasdieninėje įmonės veikloje.

 

 

 

Trukmė:
2016 - 2016