ieškoti

CyclonBlock statybinis blokelis

Technorama 2018

Autorius: Justas Vaščėga

Vadovas: prof. Linas Kliučininkas

Aprašymas:

Problema

Oro užterštumas kietosiomis dalelėmis (KD) yra pagrindinė miestų aplinkos oro kokybės problema. Kietosios dalelės – tai ore esančių dalelių ir skysčio lašelių mišinys, kurio sudėtyje gali būti įvairių komponentų – rūgščių, sulfatų, nitratų, organinių junginių, metalų, dirvožemio dalelių, dulkių, suodžių ir kt. Į orą išmetamos kietosios dalelės labai skiriasi savo fizine ir chemine sudėtimi, skirtingi yra dalelių dydžiai ir jų išmetimo šaltiniai. Kietosios dalelės, kurių dydis ≤ 10 mikrometrų yra pakankamai lengvos, todėl aplinkoje yra pernešamos kartu su oro srautu. Patekusios į kvėpavimo takus KD gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis dėl padidėjusių KD koncentracijų stebimas padidėjęs sergamumas kvėpavimo bei širdies ir kraujagyslių ligomis.

Didelio intensyvumo gatvės yra pagrindinis KD ir triukšmo šaltinis miestuose. Dar vienas labai svarbus dalelių ir triukšmo generavimo šaltinis yra statybų aikštelės. Šiose vietose susidaro didžiausios kietųjų dalelių koncentracijos ir triukšmo lygis. Šias problemas galima spręsti konstruojant akustines sieneles iš statybinių blokelių, skirtų sugaudyti transporto teršalus.

Statybinis blokelis su integruotu ciklonu

Ciklonai – tai pramonėje naudojami įrenginiai kietosioms dalelėms iš oro srauto pašalinti. Šių įrenginių veikimo principas grindžiamas išcentrinės jėgos veikimu. Dalelėms patekus į cikloną sumažėja kinetinė jėga, jos įtraukiamos į sūkurį ir judėdamos palei ciklono sieneles juda žemyn, vėliau yra pašalinamos.

CyclonBlock –  tai statybinis blokelis, skirtas sugaudyti transporto teršalus ir sumažinti triukšmą greta didelio intensyvumo gatvių ar greitkelių. Blokelio viduje 3D spausdinimo būdu yra suformuotas ciklonas, kuriame pašalinamos kietosios dalelės, tuo tarpu išvalytas oras yra nukreipiamas į aplinką. Iš CyclonBlock statybinių blokelių pastatytos sienelės tampa barjeru garso bangoms. Įrengiamos sienelės tarp triukšmo susidarymo šaltinio (transporto srauto) ir gavėjo (gyvenvietės) užkerta kelią tiesioginiam garso bandų sklidimui.

Panaudojimas. Iš CyclonBlock statybinių blokelių gali būti suformuotos įvairių konstrukcijų sienelės, skirtos teršalams sugaudyti. Tuo pat metu sienelės gali turėti triukšmo apsauginę, dekoratyvinę ar kitą paskirtį.

Verslo atstovai galėtų:

  • parinkti tinkamiausias medžiagas blokelių gamybai;
  • vykdyti pramoninę blokelių gamybą;
  • atlikti konstrukcinių sienelių montavimo darbus.

 

Trukmė:
2016 - 2016